KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

REKRUTACJA

Informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w naszej szkole trwa od 1 marca do 21 czerwca 2021 roku. 

Wnioski o przyjęcie można składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji w zakładce: Rekrutacja


Druki do pobrania:

 

Linki do przesyłania nagrań:

Sekcja instrumentów dętych i perkusji

Sekcja instrumentów smyczkowy i gitary

Sekcja akordeonu

Sekcja fortepianu


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w dzienniku elektronicznym Fryderyk w zakładce < "Oceny - Podsumowanie” macie Państwo możliwość zapoznania się z prognozowanymi ocenami wystawionymi Państwa dzieciom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów za I semestr.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia - 

Małgorzata Biernacka

dyrektor PSM I. st. im. A. Tansmana w Łodzi


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że przedłużenie nauczania zdalnego wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w okresie od 18 stycznia do 14 lutego 2021 r. obejmuje również szkolnictwo artystyczne, w tym też naszą szkołę.
Powrót uczniów klas I – III dotyczy szkół realizujących obowiązek szkolny (szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne).
W wyżej wskazanym terminie zajęcia w PSM I st. im.  A.  Tansmana w Łodzi nadal będą odbywały się zdalnie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia -

Małgorzata Biernacka

dyrektor szkoły


Uwaga!!!

Od dnia 26. 10. 2020 do odwołania sekretariat będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 16.00


Uwaga Uczniowie uczestniczący w zajęciach orkiestry dętej

zajęcia orkiestry dętej odbywają się na platformie Teams w środy o godz. 18.00-19.30. Kod dostępu do zajęć:

lgj2kx1


Uwaga - ważny komunikat

Szanowni Państwo

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870)

Mając na uwadze powyżej przytoczone Rozporządzenie, w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju  oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 28 listopada 2020 r. zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Łodzi realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna)

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Małgorzata Biernacka

Dyrektor PSM I st. im. A. Tasmana w Łodzi


KOMUNIKAT

Od dnia 09 października 2020 roku w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej obowiązuje całkowity zakaz wstępu rodziców uczniów do szkoły (dotyczy to również rodziców uczniów klas I)


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH SZPITALNA 5/7 - CYKL 6 LETNI - pobierz

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH SZPITALNA 5/7 - CYK 4 LETNI - pobierz

plan zajęć teoretycznych pozostałych lokalizacji w menu O SZKOLE/ lokalizacje


bezpieczny powrót do szkoły - informacje dla Rodziców

bezpieczny powrót do szkoły - informacje dla Uczniów


Procedury bezpieczeństwa podczas nauczania stacjonarnego, obowiązujące od dnia 01 września 2020 r. w PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi

Załącznik 1 - uczeń

Załącznik 2 - pracownik

Załącznik 3 - biblioteka


Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych PSM I st. w roku szkolnym 2020/2021 (plik w formacie pdf)


UWAGA - V Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. K. Sosińskiego - ZMIANA TERMINU!!!


Jubileusz 70-lecia powstania PSM 

W roku 2020 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi obchodzi 70. rocznicę swojego powstania. Obecnie w szkole uczy się 600 uczniów i pracuje 89 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. W okresie ostatnich 70 lat szkołę opuściło ponad 3700 absolwentów. Wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach wyższego stopnia. Wielu absolwentów ukończyło wyższe uczelnie, prowadzi działalność koncertową, twórczą i pedagogiczną. Wielu pracuje w instytucjach muzycznych Łodzi, kraju i zagranicy. W gronie absolwentów PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi są rektorzy, prorektorzy, dziekani, dyrektorzy, profesorowie i nauczyciele. Chlubą naszej szkoły są absolwenci, a obecnie artyści muzycy zasiadający przy pulpitach orkiestry Filharmonii, Teatru Wielkiego, Teatru Muzycznego w Łodzi oraz orkiestr w Polsce i zagranicą. W związku z jubileuszem planujemy organizację szeregu koncertów i wydarzeń artystycznych, promujących szkołę. Ich organizacja wymaga znacznych nakładów finansowych, których szkoła nie posiada. Bylibyśmy zobowiązani za okazane wsparcie finansowe lub rzeczowe. W zamian oferujemy możliwość zorganizowania koncertów lub opraw muzycznych Państwa przedsięwzięć. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem stacjonarnym: 42 674 45 05, mobilnym: 793 830 948 lub kontakt mailowy: kontakt@psm.elodz.edu.pl.
Z wyrazami szacunku – społeczność PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi

Komunikat 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. w naszej szkole rozpoczął się proces wdrażania e-dziennika (szkolenie pracowników, wprowadzanie danych do systemu, dostosowywanie szablonu zewnętrznego e-dziennika do realiów szkoły, poprawa błędów pojawiających się w jego systemie, nauka wypełniania przez pedagogów).

Ww. e-dziennik obowiązywać będzie od dnia 1 września 2020 roku.

Po zakończeniu prac wdrożeniowych e-dziennika uzyskacie Państwo loginy z dostępem do kont swoich dzieci.

Dyrekcja PSM im. A. Tansmana w Łodzi


LINK - DYPLOMANCI


Wniosek ZFSS